Vzdálená meteorologická stanice
na MFF-UK Praha
Úvod
Fyzikální základ
Sestava úlohy
Úkoly
Spustit úlohu
Návod používání
Fotogalerie
Nástroje, technologie
Kontakt
________________

Odkazy na jiné experimenty

 

Fyzikální základ

Meteorologická data – teplota, tlak a sluneční svit se snímají za účelem demonstrace vzdálené úlohy typu remote sensing. Venkovní teplota se měří teploměrem ze soupravy ISES s přesností cca 1%. Atmosférický tlak je přepočítaný na hladinu moře (je zde započítaná korekce na nadmořskou výšku naší budovy i naše 2. patro!). Fotometr ze soupravy ISES si neklade za cíl býti heliografem, který měří sluneční svit z celé polokoule oblohy měření. Je namířen na volnou oblohu směrem na východ. Data se snímají každou minutu a ukládají se na disk počítače, odkud je můžete stáhnout.