Vzdálená meteorologická stanice
na MFF-UK Praha
Úvod
Fyzikální základ
Sestava úlohy
Úkoly
Spustit úlohu
Návod používání
Fotogalerie
Nástroje, technologie
Kontakt
________________

Odkazy na jiné experimenty

 

Úkoly

Úlohy, které zde lze provádět jsou individuální. Je zde okamžitá teplota, hodnota barometrického tlaku i svitu slunce. Lze zadávat i historii počasí (až od 3.5. 2003, kdy byla spuštěna tato vzdálená úloha). Historie dat si neklade za cíl přesné časové pokrytí. Vzdálené sledování (Remote sensing) je ukázkou monitorování meteorologických dat. Pozn.: data mají některé výpadky (poruchy serveru, stavební opravy na fakultě, práce na úloze, aj.). Naše meteorologická data mohou sloužit jako reálné datové soubory, které mohou studenti zpracovávat a vyhodnocovat např. při procvičování práce s Excelem aj. Lze porovnávat např. datové úseky o prázdninách 2004, 2005, 2006. Lze porovnávat datové úseky naměřené na naší stanici v Praze a např. meteorologická data z oficiálních meteorologických stanic (třeba zase v Praze, ale i na Slovensku aj.)