Vzdálená meteorologická stanice
na MFF-UK Praha
Úvod
Fyzikální základ
Sestava úlohy
Úkoly
Spustit úlohu
Návod používání
Fotogalerie
Nástroje, technologie
Kontakt
________________

Odkazy na jiné experimenty

 

Úvod

Laboratorní úloha "Sledování počasí v Praze" je vzdálená laboratorní úloha, která sleduje teplotu, tlak a sluneční svit na Matematicko fyzikální fakultě UK v Praze. Neklade si za úkol býti meteorologickou stanicí. Dokazuje, že lze monitorovat různé fyzikální veličiny prostřednicvím Internetu a jednoduchých technických a softwareových prostředků. Je to typická úloha remote sensing, kde se pouze sledují nějaké veličiny, není zde žádné řízení (no remote control).

Na tuto úlohu se může připojit několik návštěvníků současně. V případě stahování velkého objemu dat od více účastníků se může objevit zpožděná reakce.

Úloha je provozována non–stop a je volně přístupná bez hesla a logování. Bez obav vstupte!