Vzdálená meteorologická stanice
na MFF-UK Praha
Úvod
Fyzikální základ
Sestava úlohy
Úkoly
Spustit úlohu
Návod používání
Fotogalerie
Nástroje, technologie
Kontakt
________________

Odkazy na jiné experimenty

 

Návod používání

Připojení ke vzdálené úlohy se realizuje přes libovolný webový prohlížeč, browser (MS Internet Explorer, Firefox, Opera, Netscape, aj.) podporující Javu. Javu buď máte nainstalovanou, resp. si doinstalujete, např. free download z http://www.java.com

Vyberete "Spustit úlohu" z nabídky menu poklikáním na jejím linku. Možná zde nastane malé zpoždění, protože přecházíte na úplně jiný počítač, kde je hardware úlohy, načítají se aplety (připomínáme, že je třeba mít nainstalovanou Javu) . Automaticky se zobrazí aktuální hodnoty teploty, tlaku a svitu slunce včetně historie za posledních 7 dní. Jiné požadované hodnoty můžete získat tím, že si v nabídce "Zvolte časový úsek záznamu" vyberete počáteční a koncové časové údaje. Vzhledem k možnostem sítě a serveru, nelze volit interval větší než 194 dnů. Po vybrání požadovaného intervalu klikněte na tlačítko "Graf průběhu". Počítač vám v následujícím okně vykreslí grafický průběh zvolené veličiny.

Přejete-li si získat data pro další zpracování, klikněte dále na jedno z tlačítek "Hodnoty do nové webové stránky jako tabulka (pro Excel)" - pokud data chcete zpracovávat pomocí Excelu nebo "Hodnoty do nové webové stránky jako text", jestliže používáte jiný program. Počítač vám vygeneruje novou webovou stránku, která obsahuje tabulku naměřených hodnot. Tato data můžete snadno přes schránku (clipboard) překopírovat do programu Excel, resp. si je můžete uložit jako *.txt soubor do svého počítače pro další zpracování třeba jiným programem.

Současně může být přes internet napojeno i více zájemců.