Vzdálená meteorologická stanice
na MFF-UK Praha
Úvod
Fyzikální základ
Sestava úlohy
Úkoly
Spustit úlohu
Návod používání
Fotogalerie
Nástroje, technologie
Kontakt
________________

Odkazy na jiné experimenty

 

Sestava úlohy

Měřicí aparaturu tvoří systém ISES (Intelligent school Experimental system), ke kterému je připojen modul teploměr, modul manometr a modul fotometr (aktivní část modulu optická závora). Serverový software je sestaven ze stavebnicového software ISES WEB Control. Teloměr je vysunytý cca 20 cm ven z okna, fotometr je namířen vodorovně na oblohu (ne přímo na slunce!), manometr je umístěn v místnosti. Teploměr i fotometr jsou nastaveny směrem na východ. Fotometr si neklade za cíl býti heliografem, který měří sluneční svit z celé polokoule oblohy. Rovněž teploměr nemá umístění odpovídající meteorologickému teploměru (je sice částečně chráněn před přímým svitem slunce, ale projevuje se zde stín budovy aj.). .